Guaranteed Analysis Total Nitrogen (N)...........................................................................6.0% 2.95% Ammoniacal Nitrogen 3.05% Nitrate Nitrogen Soluble Phosphoric Acid (P2O5)...................................................30.0% Soluble Potash(K2O)....................................................................30.0% Boron (B)......................................................................................0.02% Copper(Cu)...................................................................................0.05% Iron (Fe)........................................................................................0.10% 0.10% Chelated Iron. Manganese (Mn)..........................................................................0.05% Molybdenum (Mo).......................................................................0.005% Zinc (Zn).......................................................................................0.05%   Derived from: Ammonium Phosphate, Potassium Phosphate, Potassium Nitrate, Boric Acid, Copper Sulfate, Iron Chelate, Manganese Sulfate, Sodium Molybdate, Zinc Sulfate. Chelating Agent: Ethylenediaminetetraacetic Acid